Piispanvaalit ja kuulento

Monet vanhemman polven ihmiset muistavat vielä Apollo 13 dramaattisen kuulennon (1970). Kuuhun asti ei päästy, sillä huoltomoduulin happisäiliö räjähti ja komentomoduuli Odyssey vaurioitui vakavasti. Miehistön maahanpaluu ja henki olivat vaarassa. Tapauksesta on tehty elokuva (1995), jonka totuudenmukaisuutta on kiitelty. Kuuluisaksi tuli astronautti Jim Lovellin lause: “Ah, Houston, we´ve had a problem”. 

Itselleni elokuvasta on jäänyt vahvasti mieleen Ed Harrisin esittämä lennonjohdon päällikön Eugene Kranzin repliikki: Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto. Ei minun vahtivuorollani (muistinvaraisesti suomennettu – KM). Kranz laittoi koko lennonjohdon tiimin, insinöörit ja astronautit tekemään kaikkensa, että miehistö palaa elävänä maahan. Mahdottomalta näyttävästä tilanteesta oli tehtävä mahdollinen.

Mikkelin hiippakunnan piispanvaalissa on myös kyse siitä, miten mahdottomasta tehdään mahdollinen. Konservatiivisena pidettyyn hiippakuntaan on piispaksi ehdolla nainen. Päämäärän tiellä on suuria vaikeuksia voitettavana, kuten Apollo 13 kuulennolla. Ensinnäkin: muut ehdokkaat ovat arvostettuja ja pitkän kokemuksen omaavia miehiä. Piispan valitsijoista osa haluaa piispaksi kirkon opin vahvan ja rohkean puolustajan, toiset kirkon hallinnon suvereenin osaajan ja kolmannet akateemisesti ja kenttäpiispana ansioituneen ehdokkaan. Meidän vaalitiimimme, “lennonjohtomme”, on joutunut pistämään kaiken taitonsa ja kokemuksensa peliin oman ehdokkaamme vahvuuksien osoittamiseksi ja valitsijoiden vakuuttamiseksi, että juuri hän on paras vaihtoehto Mikkelin hiippakunnan piispaksi. 

Mari Parkkisen vahvuuksia ovat ehdottomasti hänen sosiaaliset ja henkilöstöjohtamisen taidot sekä kyvyt verkostoitua yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Hänestä tulee piispa, joka pystyy johtamaan työyhteisöä ja auttamaan seurakuntia sekä kirkkoherroja konkreettisesti, jalkautumalla paikan päälle ja ratkomaan läsnäollen ongelmia.Tämä on sitä, mitä kirkkoherrat ja papit ovat kertoneet piispalta odottavansa. 

Kirkon oman tutkimus- ja koulutusyksikön tutkimukset ovat osoittaneet, että milleniaalien sukupolven naiset ovat eniten etääntyneet kirkon opista ja hakevat itselleen uusia henkisyyden muotoja. He ovat avainasemassa perinteen siirtämisessä uusille sukupolville. Tähän jäsenryhmään vaikuttamisessa lähes saman sukupolven nuorekas nainen on paras mahdollinen roolimalli ja esikuva. Tulevaisuuden kirkko rakentuu hyvin pitkälle tämän vaikuttamistyön varaan.

Keskustellessani kirkkoon kuulumattomien läheisteni, ystävieni ja kavereitteini kanssa piispanvaaleista, on käynyt ilmi, ettei asia näy millään tavoin heidän arjessaan, mutta silloin kun kirkko osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun piispan rooli saattaa näkyä laajemmallekin kuin vain kirkon sisällä. Se vaatii kuitenkin ei-jäseneltä erityistä kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Arvokysymykset ja vallankäyttö ovat tärkeitä myös kirkon ulkopuolisille ihmisille. Marin pitkä ammatillinen tausta radio- ja tv-toimittajana antaa erinomaiset valmiudet taitavaan viestintään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Mari Parkkinen on ennen muuta arvojohtaja. Hän puolustaa vahvasti oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja erilaisuuden hyväksymistä. Opillisesti hän seisoo vakaasti kirkon keskikäytävällä. Henkilönä hän edustaa Mikkelin hiippakunnassa muutosta, kuitenkin säilyttäen Raamatun suuren kertomuksen armosta, rakkaudesta, pelastuksesta ja ylösnousemuksesta. Tämän sanoman eteenpäin vieminen on myös uuden aikakauden piispan perustehtävä. Piispan, johon suuri enemmistö voi samastua ja tulla mukaan monipuoliseen toimintaan, jossa kristinuskon suurta kertomusta sanoitetaan tämän päivän ihmiselle ymmärrettävällä tavalla, lämmöllä ja rakkaudella. Olemme historiallisessa tilanteessa: valitsijoiden on nyt nähtävä pitkälle kokonaiskirkon tulevaisuuteen, siihen mikä on koko kirkolle nyt hyväksi. 

Piispanvaalien ongelmat eivät ole luonteeltaan teknisiä, kuten Apollo 13 lennolla. Eräässä mielessä ne ovat kenties jopa vaikeampia ratkaista kuin puhtaasti tekniset ongelmat. Sosiaaliset yhteisöt pitävät sisällään monimutkaisia valta-, normi-, tunne- ja kommunikaatiorakenteita, jotka tekevät yksittäisten tavoitteiden saavuttamisesta vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Yhteys kaikkein ylimpään “lennonjohtoon” voi tässä tulla avuksi. Näin tapahtui myös Apollo 13 astronauttien perhepiirissä. Silti myös meidän itse on tehtävä kaikkemme ongelmien ratkaisemiseksi parhaan mahdollisen tiedon pohjalta. On osattava navigoida myös manuaalisesti, silloin kun automaattiohjaus ei enää toimi. Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto, ei meidän vahtivuorollamme. Meidän on nähtävä mielessämme vain lopputulos: 3.9.2023 Mikkelin tuomiokirkossa arkkipiispa Tapio Luoma asettaa piispanhiipan Marin päähän ja ojentaa hänelle piispansauvan. 

Kauko Mäkinen

FT, piispan maallikkovalitsija

Imatra 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *